O nás

Občianske združenie EkoLandia vzniklo v auguste 2020 s cieľom prispieť k rozvoju zelenej infraštruktúry ako protiváhy k tzv. masívnej sivej (stavebno-technická povaha) infraštruktúre.

Svoj zámer sústreďuje tiež na podporu rôznych zaujímavých aktivít, ktoré sú na ekologickej a environmentálnej báze a predstavujú široké spektrum činností, ktoré je možné realizovať v tejto oblasti. Sú to najmä aktivity týkajúce sa všeobecnej ochrany prírody a krajiny, regionálny rozvoj, tiež rozvoj cestovného ruchu a s tým spojený turizmus na miestnej aj celoslovenskej úrovni a v neposlednom rade v súčasnosti  aj veľmi dôležitý trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí.

Prostredníctvom odborných kapacít a znalostí z oblasti ekológie a environmentalistiky máme v úmysle zavádzať do každodenného života prvky, ktoré sú blízke prírodným riešeniam. Ide hlavne o presadzovanie výsadby drevín a tvorbu zelenej infraštruktúry, realizáciu zelených striech, stien, obnovu zaniknutých vodných zdrojov v obciach Slovenska, vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny.

Snažíme sa rôznym spôsobom prezentovať a v blízkej budúcnosti podporovať aj ekologické povedomie organizovaním tematických workshopov a tiež sa odborne podieľať na podpore vedeckej spolupráce s vysokými školami či výskumnými inštitúciami. Riešime tiež zavádzanie environmentálnej výchovy do vzdelávacieho procesu.

Cieľom OZ EkoLandia je tiež podpora a následná realizácia výskumu a vedeckého bádania v oblasti prírodných a technických vied ako sú geodézia či kartografia s prepojením na používanie geografických informačných systémov a geoinformatiky s následným vyústením do digitálneho priestoru.

Následne celková popularizácia ekológie, uskutočňovanie vzdelávania predovšetkým v oblasti environmentálneho povedomia a zážitkových aktivít.

 

 

 

Naši partneri

hory.sk SGS SKOV Tamesis Veduta Virtualna Banska Stiavnica Dekoruj